Logo kroontje Coning motoren

Ons privacy beleid

We waarderen uw bedrijf en we weten dat uw privacy belangrijk voor u is. Daarom hebben we dit privacy beleid geïmplementeerd om u te informeren over de informatie die we van u verzamelen, hoe we deze verzamelen en wat we ermee doen. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de activiteiten die worden beschreven in dit privacy beleid.

Dit privacy beleid is uniform opgesteld voor Coning Motoren B.V. Coning Motoren, gevestigd Concordiastraat 67, 3551 EM Utrecht, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73291862 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid. Frank van de Beek is de functionaris voor gegevensbescherming van Coning Motoren, en is bereikbaar via info@coningMotoren.nl en/of telefoonnummer 088 496 1300

Hoe en wanneer we informatie verzamelen
Wij verzamelen ‘persoonlijke’ informatie van u wanneer u deze aan ons verstrekt.
Als u bijvoorbeeld een contactformulier invult op onze website, of een aanvraag doet voor informatie, advies, proefrit, offertes of andere vragen die betrekking hebben op onze diensten, kunnen wij uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, verzamelen. Als u zich registreert om een nieuwsbrief te ontvangen, zullen wij uw e-mailadres verzamelen. Als u gebruik maakt van speciale services die door ons worden aangeboden, kunnen we andere persoonlijke gegevens over u verzamelen.

Wat we doen met uw informatie
We doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In geen geval verhuren, verhandelen of delen wij uw e-mailadres en andere persoonlijke informatie met een ander bedrijf voor hun marketingdoeleinden zonder uw toestemming. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor interne doeleinden, zoals verwerking van uw (aan)vraag en houden u op de hoogte van de voortgang.

U kunt van tijd tot tijd informatie van ons ontvangen over nieuwe functies, nieuwe services en speciale aanbiedingen waarvan wij denken dat deze u waardevol zullen vinden.

De persoonlijke informatie die u ons geeft wanneer u een aanvraag plaatst, wordt gebruikt om uw aanvraag te verwerken en te vervullen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor onze eigen interne doeleinden, zoals het bieden van klantenondersteuning of het leveren, onderhouden, evalueren en verbeteren van onze producten en diensten.
Verder verwerkt Coning Motoren persoonsgegevens als dat nodig is om een overeenkomst met een klant en/of leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld van toepassing wanneer een offerte wordt aangevraagd. We kunnen de persoonlijke en niet-persoonlijke informatie van onze klanten bekendmaken aan elke opvolger in ons belang, zoals een bedrijf dat onze onderneming overneemt. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens bekendmaken wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces.

Hoe lang we persoonlijke gegevens opslaan

Coning Motoren slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld te realiseren. We gebruiken de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonlijke gegevens:

Categorie Opslagperiode Reden
Persoonlijke gegevens 7 jaar Voor belastingautoriteiten
Postadres 7 jaar Voor belastingautoriteiten
Telefoonnummer 10 jaar Marketingdoeleinden
Bank- of creditcardnummer 7 jaar Voor belastingautoriteiten
E-mailadres 5 jaar Marketingdoeleinden

Uw keuze om af te zien van bepaalde communicatie
Als u niet langer geïnteresseerd bent in het ontvangen van e-mailaankondigingen en andere marketinginformatie van ons, e-mail uw verzoek dan naar info@coningMotoren.nl. Vermeld alstublieft uw volledige naam, e-mailadres en postadres. Houd er rekening mee dat u nog steeds communicatie met klantenservice kunt ontvangen van ons. U kunt bij Coning Motoren een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen (verdere) verwerking van uw gegevens. Uw toestemming die heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Coning Motoren kunt u op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en eventuele andere vragen kunt u contact opnemen met Coning Motoren via Info@coningMotoren.nl.
We linken naar andere websites
Onze website bevat links naar websites die door andere bedrijven worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van dergelijke andere websites. We moedigen onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn wanneer ze onze site verlaten en om de privacy verklaringen van dergelijke andere websites te lezen. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die door onze website wordt verzameld.
IP-adres en cookies
We verzamelen ook “niet-persoonlijke” informatie van u, zoals uw browsertype, de URL van de vorige website die u bezocht, uw ISP, besturingssysteem en uw IP-adres.
“Niet-persoonlijke” informatie kan niet gemakkelijk worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. We kunnen uw niet-persoonlijke informatie gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Uw niet-persoonlijke informatie kan ook worden gebruikt om brede demografische informatie te verzamelen en klantpatronen en website-gebruik te herkennen. Deze informatie helpt ons bij de merchandising en bij het ontwikkelen van het ontwerp en de lay-out van de website. Bovendien gebruiken we, net als bijna alle e-commerce websites, ‘cookies’. Cookies zijn stukjes informatie die door uw webbrowser op uw computer worden opgeslagen. Hoewel onze cookies geen van uw persoonlijke gegevens opslaan, geven ze ons wel de mogelijkheid om dingen te doen die uw bezoek aan onze website nog gebruikersvriendelijker maken of tijdens hetzelfde bezoek of om u een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden.

Of u wilt dat uw webbrowser cookies accepteert of niet, is aan u. Het Help-gedeelte van de werkbalk op de meeste browsers zal u vertellen hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u op de hoogte moet worden gesteld wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, of hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. U kunt soortgelijke gegevens die door browser add-ons worden gebruikt, zoals Flash-cookies, ook uitschakelen of verwijderen door de instellingen voor add-ons te wijzigen of door de website van de fabrikant te bezoeken. Omdat cookies u echter toestaan gebruik te maken van een aantal functies en services, raden we u aan om ze ingeschakeld te laten. Als u bijvoorbeeld onze cookies blokkeert kunt u geen gebruik maken van services waarvoor u zich moet aanmelden. Als u de instellingen van uw computer niet hebt gewijzigd, is dit hoogstwaarschijnlijk omdat uw browser al cookies accepteert.

We gebruiken mogelijk een externe serviceprovider om advertenties namens ons via internet en soms op deze site weer te geven. Ze kunnen anonieme informatie verzamelen over uw bezoeken aan onze website en uw interactie met onze producten en diensten. Ze kunnen ook informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om advertenties voor goederen en services te targeten. Deze anonieme informatie wordt verzameld door het gebruik van een pixeltag, de standaard technologie die door de meeste grote websites wordt gebruikt. Er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld of gebruikt in dit proces. Ze kennen de naam, het telefoonnummer, het adres, het e-mailadres of persoonlijk identificeerbare informatie over de gebruiker niet.
Hoe wij uw informatie beschermen
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons.
We volgen algemeen aanvaarde standaarden uit onze branche om de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking, zowel tijdens verzending als op het moment dat we deze ontvangen. Geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Daarom kunnen we, hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, de absolute veiligheid ervan niet garanderen. We zijn niet aansprakelijk voor openbaarmaking van gegevens als gevolg van fouten in de verzending, ongeautoriseerde toegang door derden of andere handelingen van derden, of andere handelingen of nalatigheden.
Privacy van minderjarigen
Onze diensten zijn bedoeld voor gebruikers van 18 jaar en ouder. Dienovereenkomstig zullen we bewust geen persoonlijke informatie verzamelen of gebruiken van personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 18 jaar. Bovendien zullen we alle informatie in onze database verwijderen waarvan we weten dat deze afkomstig is van een kind jonger dan 18 jaar.
Uw persoonlijke gegevens bijwerken
Als uw persoonlijke informatie verandert, kunt u persoonlijke informatie die eerder aan ons is verstrekt corrigeren, bijwerken of verwijderen door contact met ons op te nemen via e-mail op info@coningMotoren.nl. Om ervoor te zorgen dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw ID bij het verzoek te sturen.

Wijzigingen in ons privacy beleid
Als we ons privacy beleid wijzigen, plaatsen we een nieuwe versie op onze website die van kracht wordt zodra deze wordt gepubliceerd. Het nieuwe beleid is van toepassing op alle huidige en voormalige gebruikers van de Website en vervangt eerdere beleidsregels die hiermee niet in overeenstemming zijn. Neem contact met ons op Als u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail info@coningMotoren.nl.